Graduatorie d’Istituto


 DOCENTI  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEL 10/10/2018
 DOCENTI  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEL 02/10/2018
 DOCENTI  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEL 22/08/2017
 DOCENTI  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEL 20/09/2017
 
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  1^ FASCIA   A.S.  2017-2018
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA ITP A.S.  2018-2019
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA   A.S.  2018-2019
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA   A.S.  2017-2018
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^FASCIA ITP A.S. 2018-2019
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^ FASCIA   A.S.  2018-2019
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^ FASCIA   A.S.  2017-2018
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  1^ FASCIA   A.S.  2015-2016
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA   A.S.  2017-2020
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^ FASCIA   A.S.  2017-2020
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA   A.S.  2014-2017
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^ FASCIA   A.S.  2014-2017
 
 DOCENTI        GRADUATORIA D’ISTITUTO  1^ FASCIA   A.S.  2013-2014
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA   A.S.  2013-2014
 DOCENTI  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^ FASCIA   A.S.  2013-2014
 ATA  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEL 05/09/18
 ATA  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEL 19/07/18
 ATA  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEL 18/07/16
 ATA  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEL 10/08/15
 ATA  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEL 29/12/14
 ATA  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEL 25/02/15
 ATA  GRADUATORIA DEFINITIVA 3^ FASCIA ATA 2018-2021
 ATA  GRADUATORIA PROVVISORIA 3^FASCIA ATA 2018-2021
 ATA  ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA 3^ FASCIA ATA
 ATA  GRADUATORIA PERMANENTE 1^FASCIA   A.S. 2016-2017
 ATA  GRADUATORIA D’ISTITUTO  1^ FASCIA   A.S.  2015-2016
 ATA  GRADUATORIA D’ISTITUTO  1^ FASCIA   A.S.  2013-2014
 ATA  GRADUATORIA D’ISTITUTO  2^ FASCIA   A.S.  2014-2015
 ATA  GRADUATORIA D’ISTITUTO  3^ FASCIA   A.S.  2014-2017